Občasník FIAP News

FIAP vydáva svoj internetový „nepravidelník“ časopis FIAP NEWS. V ňom prispievatelia z národných federácií  informujú o činnosti […]27. FIAP Colour Biennial

FIAP a Nórska fotografická spoločnosť poriadajú: 27. FIAP Colour Biennial – bienále tlačenej fotografie 27. FIAP Colour Biennial […]
Výstava fotoklubu Bardaf v Poľsku

Promo text výstavy: Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum zaprasza na wernisaż wystawy zbiorowej członków Fotoklubu BARDAF- Bardejów, Słowacja pt. […]