Zmena čísla účtu

Chceme Vás upozorniť na zmenu IBAN našeho účtu. Všetky platby zasielajte na účet uvedený v sekcii KONTAKT.

Výstavy

Informácie pre služby FIAP

Upozornenie

Každý žiadateľ o titul FIAP musí mať pred podaním žiadosti o titul vystavený preukaz FIAP. Preukaz FIAP (FIAP Card) je potrebný aj v  prípade, že sa chcete zúčastniť kongresu FIAP, alebo Foto-mítingu FIAP.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP