Výzva pre záujemcov o tituly FIAP

Slovenská fedeácia fotografov, člen FIAP, vyzýva potenciálnych záujemcov o fotografické tituly FIAP, aby sa (ak spĺňajú podmienky pre požadovaný titul) prihlásili mailom na adrese milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 31.3.2021.

V prípade, že budú spĺňať podmienky pre požadovaný titul FIAP, bude ich žiadosť po schválení Slovenskou federáciou fotografov, postúpená do FIAP-u na odsúhlasenie a udelenie titulu FIAP ešte v tomto roku.

Informácie pre služby FIAP

Upozornenie

Každý žiadateľ o titul FIAP musí mať pred podaním žiadosti o titul vystavený
preukaz FIAP. Preukaz FIAP (FIAP Card) je potrebný aj v prípade, že sa chcete
zúčastniť kongresu FIAP, alebo Foto-mítingu FIAP.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP