Výstavy

Informácie pre služby FIAP

Oznam pre slovenských žiadateľov o tituly FIAP

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP, prijíma prostredníctvom zástupcu FIAP pre Slovensko žiadosti o tituly FIAP len do 31. augusta 2022. Došlé žiadosti po tomto termíne budú riešené až v roku 2023.
Upozorňujeme žiadateľov o tituly, aby svoje žiadosti spracovali presne podľa podmienok FIAPu (sú zverejnené na stránke SFF). V prípade nesprávne vyplnenej žiadosti a dodaných podkladov sa udelenie titulu zbytočne komplikuje.
Kompletne vyplnené žiadosti posielajte na adresu milan.veliky@gmail.com do 31.8.2022

Upozornenie

Každý žiadateľ o titul FIAP musí mať pred podaním žiadosti o titul vystavený preukaz FIAP. Preukaz FIAP (FIAP Card) je potrebný aj v  prípade, že sa chcete zúčastniť kongresu FIAP, alebo Foto-mítingu FIAP.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP