Informácie pre služby FIAP

Upozornenie

Každý žiadateľ o titul FIAP musí mať pred podaním žiadosti o titul vystavený
preukaz FIAP. Preukaz FIAP (FIAP Card) je potrebný aj v prípade, že sa chcete
zúčastniť kongresu FIAP, alebo Foto-mítingu FIAP.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP