Zmena čísla účtu

Chceme Vás upozorniť na zmenu IBAN našeho účtu. Všetky platby zasielajte na účet uvedený v sekcii KONTAKT.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP