Podmienky SFF-FIAP pre získanie titulov FIAP

Žiadateľ o titul FIAP, musí v roku, kedy o titul prostredníctvom Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP , požiada, deklarovať:

  • aspoň dve posledné akceptácie za uplynulé obdobie (od titulu po titul) zo salónov FIAP organizovaných zo Slovenska.

Táto podmienka platí od 01.01.2020

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP