Pandémia COVID – úpravy podmienok pre poplatky a žiadosti o tituly FIAP

V súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásil FIAP výnimočné opatrenia pre členov – fotografov.

1. Zníženie poplatkov

 1. Poplatky za patronát FIAP sa znižujú zo 60 na 45 eur pre všetky žiadosti o patronát podané po 30.júni 2021. Toto zníženie bude platné do 30. júna 2023. Po tomto dátume budú poplatky za patronát FIAP obnovené na predchádzajúcu úroveň 60 eur.
 2. Poplatky za sadu medailí FIAP sa znižujú z 87 eur na 70 eur za všetky podané prihlášky po 30. júni 2021. Táto zľava bude platná do 30. júna 2023. Po tomto dátume sa cena za sadu medailí vráti na predchádzajúcu úroveň 87 eur. Aktuálna cena jednotlivých medailí zostane počas týchto dvoch rokov na rovnakej úrovni.
 3. Poplatky za prvý preukaz fotografa FIAP sa znižujú z 50 na 25 eur pre všetky žiadosti predložené po 30. júni 2021. Toto zníženie bude platné do 30. júna 2023. Po tomto dátume budú poplatky za za prvý preukaz fotografa FIAP obnovené na predchádzajúcu úroveň 50 eur.
 4. Poplatky za tituly FIAP sa znižujú zo 70 na 60 eur pre všetky žiadosti podané po 30. júni 2021. Toto zníženie bude platné do 30. júna 2023. Po tomto dátume budú poplatky za tituly FIAP obnovené na predchádzajúcu úroveň 70 eur.

2. Podmienky pre získanie titulov FIAP

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že kvôli pandémii COVID -19 sa nekonal kongres FIAP v Indii v roku 2020 a nebolo možné usporiadať kongres ani v roku 2021, nebudú sa už zverejné podmienky pre získanie titulov FIAP uvedené v dokumente FIAP 31/2021 ( tie môžu vstúpiť do platnosti až po schválení na kongrese FIAP ) platiť od 01. januára 2022 tak ako je to v nich uvedené. Tieto podmienky pre získanie titulov FIAP musia byť predložené na  schvaľovanie na kongrese FIAP.
 2. Z vyššie uvedeného dôvodu sa predlžuje platnosť podmienok týkajúcich sa získania titulov FIAP uvedených v dokumente FIAP 173/2020 aj pre žiadosti podané v roku 2022. Sú to tieto: v prípade žiadostí o získanie titulov AFIAP a EFIAP sa nevyžadujú akceptácie v print salónoch.
   • Toto dočané opatrenie sa dotýka bodu 2.2.d a 3.2.d dokumentu FIAP 011/2016
   • v prípade žiadostí o získanie titulu MFIAP v roku 2022 sa portfólio, ktoré sa bežne posiela do FIAP-u v printovej forme, musí posielať LEN ako digitálny súbor. Portfólio fotografií musí byť odoslané do FIAPu vo forme vysokokvalitného digitálneho súboru vo vysokom rozlíšení prostredníctvom WeTransfer spolu s prihláškou. NEPOSIELAJTE printy do FIAPu pre žiadosti o získanie titulu MFIAP v
    roku 2022. NEPOSIELAJTE fotografie na CD-ROM do FIAP.
   • v prípade žiadostí o všetky tituly FIAP v roku 2022 je možné naskenovať originály podpísaných strán A a B formulárov žiadostí a odoslať ich elektronicky do FIAPu prostredníctvom služby WeTransfer. To umožní FIAPu urýchliť proces spracovania žiadostí. Originály strán A a B je stále potrebné poslať do FIAPu tak, aby ich FIAP dostal pred príchodom žiadostí o tituly v nasledujúcom roku.

3. Nové fotografické projekty

FIAP vyhlási dve ďalšie medzinárodné fotografické súťaže otvorené pre všetkých fotografov na celom svete. Prvá bude zameraná na propagáciu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Druhá bude vyhradená pre Wildlife Photography. Obe súťaže budú pod patronátom FIAP a vstup je bezplatný. Okrem akceptácií a medailí, ktoré sa budú započítavať aj pre získanie titulov FIAP, bude najlepší autor (Best Author) pozvaný na ďalší Photomeeting FIAP s úhradou všetkých výdavkov spojených s účasťou (náklady na let / dopravu a ubytovanie).

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP