Všeobecné Informácie pre žiadateľov o tituly FIAP- aktualizovaná INFO 118 / 2019:

Preukazy FIAP

FIAP Photographer’s Card (preukaz fotografa FIAP) je fotografický identifikačný dokument s jedinečným
číslom preukazu pre fotografa s titulom FIAP alebo kohokoľvek, kto chce požiadať o titul FIAP alebo sa
zúčastniť kongresu FIAP, AGM alebo Photo Meetingu.

Žiadosti o preukazy FIAP

Všetky žiadosti o preukazy FIAP Life sa realizujú prostredníctvom platformy myfiap.net . Žiadatelia o preukaz FIAP si musia vytvoriť na tejto platforme jeden bezplatný osobný profil.

Postup:

 • prístup na stránku vytvorenia profilu je tu : https://www.myfiap.net/user/register/fp
 • vytvorenie profilu je jednoduché a inštruktážne video je k dispozícii v hornej časti stránky na vytvorenie profilu (https://youtu.be/imghsDi8UiQ)
 • informácie poskytnuté do FIAPu pri vytváraní profilu sú dôverné a obmedzené len pre použitie FIAPom, okrem iného na generovanie a odoslanie karty žiadateľovi
 • žiadateľ o preukaz musí spolu s osobnými informáciami nahrať aj svoj aktuálny portrét vo vysokom rozlíšení, ktorý bude použitý na preukaze :
  • žiadateľ musí vložiť svoj aktuálny portrét do profilu v správnom formáte a správnej veľkosti:
   • portrét musí byť vo formáte na výšku- rozmer musí byť 2,7 x 3,4 cm pri rozlíšení 300 dpi
   • na portréte môže byť iba tvár, prípadne tvár a časť ramien – formát – high quality – .jpg

  Tento portrét bude použitý kedykoľvek fotograf požiada o vydanie nového preukazu.
  DÔLEŽITÉ: Pri vytváraní svojho profilu musí žiadateľ uviesť svoj aktuálny titul FIAP:

  • ak ide o žiadateľa o prvý preukaz FIAP (bez titulu), nechá túto časť prázdnu.
  • ak už žiadateľ má nejaký titul FIAP, uvedie ho vo svojom profile. POZOR! Ak je žiadateľ v procese žiadosti o nový , vyšší titul , musí ešte pred aktualizáciou preukazu s novým titulom zadať do vojho profilu svoj aktuálny titul, nie ten, o ktorý iba žiada.

  Po vytvorení a odoslaní svojho profilu na myfiap.net:

  • fotografi BEZ titulu FIAP budú informovaní e-mailom (skontrolujte spamový filter), že ich účet je aktívny, získajú tiež svoje používateľské meno (FP-XXXXXXX) potrebné na prihlásenie a budú vyzvaní na nastavenie vlastného hesla. Potom sa môžu kedykoľvek prihlásiť pomocou poskytnutého používateľského mena (FP-XXXXXXX) a osobného hesla na prihlasovacej stránke myfiap.net a objednať si online FIAP preukaz. Ten je doživotný. Prostredníctvom platformy myfiap.net sa realizuje aj online platba za preukaz, následne výroba preukazu a jeho odoslanie na adresu žiadateľa. Žiadatelia o preukaz s aktualizovaným titulom. Fotografi, ktorí žiadajú o titul FIAP prostredníctvom svojho lokálneho „styčného dôstojníka „ ( FIAP Liaison Officer) si tiež vytvoria -ak ho ešte nemajú- svoj osobný profil online, kde uvedú svoj súčasný titul FIAP pred udelením aktualizovaného titulu ( výnimka- AFIAP, pozri vyššie) . Po aktivácii svojho profilu, môžu fotografi žiadať o preukaz s ich aktuálnym titulom priamo , alebo počkajú na schválenie vyššieho titulu a objednajú si preukaz s novým titulom. V takom prípade:
   • ak bol nový titul žiadateľovi odsúhlasený styčným dôstojníkom a službou FIAP pre udeľovanie titulov, potom bude jeho profil aktualizovaný s novým titulom.
   • následne sa môže žiadateľ prihlásiť cez platformu myfiap.net do svojho profilu a požiadať o preukaz s aktualizovaným titulom
   • po zaplatení poplatku (pokiaľ sa poplatok FIAPu za preukaz požaduje) a schválení žiadateľovej online žiadosti styčným dôstojníkom, tento zašle hromadnú objednávku na výrobu aktualizovaných preukazov do FIAPu, kde budú vyrobené
   • po vyrobení preukazov ich FIAP odošle styčnému dôstojníkovi, ktorý zaistí ich distribúciu jednotlivým žiadateľom

  UPOZORNENIE: Pred žiadosťou o prvý titul AFIAP musí žiadateľ sám požiadať o preukaz prostredníctvom aplikácie www.myfiap.net/user/register/fp

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP