Kontaktné údaje

Oficiálny názov:
Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

Forma:
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22.4.2015 (číslo spisu VVS/1-900/90-46021)

IČO:
42427304

IBAN:
SK77 8330 0000 0022 0230 0772

Sídlo:
Daxnerova 5
010 01 Žilina

Kontaktné údaje na vedenie federácie »

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP