Manipulačný poplatok SFF pre žiadateľov o titul FIAP

Manipulačný poplatok pre žiadateľov- nečlenov SFF- o titul FIAP sa zvyšuje na sumu 50 €.

Zvýšenie manipulačného poplatku je platné od 01.01.2020

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP