Manipulačný poplatok SFF

pre žiadateľov o patronát FIAPu pre nimi organizovaný salón

Manipulačný poplatok pre žiadateľov- organizátorov salónu pod patronátom FIAP, ktorí
nepožiadali o patronát Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP na salón, sa zvyšuje na
sumu 50 €.

Zvýšenie manipulačného poplatku je platné od 01.01.2020

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP