Ako zaplatiť členský príspevok ?

Som nový člen

Vstupný poplatok vo výške 20,-€

Členský poplatok za rok 2024 vo výške 20,-€

zašlite na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK77 8330 0000 0022 0230 0772
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko

Som riadny člen

Členský poplatok za rok 2024 vo výške 20,-€

zašlite na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK77 8330 0000 0022 0230 0772
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP