Ako zaplatiť členský príspevok ?

Som nový člen

Vstupný poplatok vo výške 20,-€

Členský poplatok za rok 2022 vo výške 10,-€

zašlite na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1630 1764
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko

Som riadny člen

Členský poplatok za rok 2022 vo výške 10,-€

zašlite na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1630 1764
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP