Slovenskí fotografi oslavovali v Nových Zámkoch

Dňa 18. júna 2016 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch stretli členovia Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP (SFF). Toto občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2015, oficiálne zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii FIAP, ktorá združuje fotografov z celého sveta, organizuje výstavy, súťaže a udeľuje fotografické tituly úspešným autorom.
Stretnutie v Nových Zámkoch bolo slávnostné aj pracovné. Uskutočnila sa vernisáž 1. Salónu tvorivej fotografie členov SFF, na ktorom sú prezentované nielen vybrané diela 29 členov federácie, ale aj 2 kolekcie mladých fotografov, ktoré boli vystavené na 38. Bienále FIAP pre mladých v Ománe. Obe kolekcie získali Čestné uznanie FIAP a v ktg. mladších – do 16 rokov – bola fotografia Nikoly Kostolnej ocenená striebornou medailou FIAP. Návštevníci salónu (ten je sprístupnený pre verejnosť v ROS Nové Zámky v mesiaci jún) si môžu pozrieť aj kolekciu čierno-bielych fotografií, ktorá bude reprezentovať Slovensko na 33. Bienále čierno-bielej fotografie v Soule, Južná Kórea v auguste – pri príležitosti 33. Svetového kongresu FIAP.
Na vernisáži si slávnostne prevzali tituly FIAP autori, ktorí splnili podmienky na ich udelenie – Radim Siklienka (EFIAP/b), Ľuboš Ďurdiak, Vladimír Vlček, Jaroslav Voľanský, Martin Sprušanský, Milan Malast a Magdaléna Koleničová (všetko AFIAP)

Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia-2 Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia_5 Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia_4

 

 

 

 

 

 

Pracovná časť stretnutia bola zameraná na rokovanie 2. Snemu SFF, ktorý schválil nové znenie Stanov občianskeho združenia, zvolil nového predsedu SFF (Ľubomír Lošonský zo Žiliny), novú Radu SFF v ktorej sú rovnomerne zastúpení členovia z celého Slovenska a novú revíznu komisiu. Bola schválená aj oficiálna účasť Slovenska na 33. Svetovom kongrese FIAP.
Úlohou nového vedenia SFF je pokračovať v budovaní organizácie, ktorá bude združovať fotografov a obhajovať ich záujmy a zvyšovať tak atraktívnosť SFF pre rozšírenie členskej základne.
Viac o poslaní a činnosti Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP sa môžete dozvedieť na http://sff-fiap.sk

Martin Tomáška, člen Rady SFF

 

Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia_3 Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia_1 Ist-salon-of-SFF-in-Creative-Photography-Slovakia