Chcete sa stať členom?

Veľmi si ceníme, že ste sa rozhodli rozšíriť naše rady a podporiť dobrú vec. Aby ste sa mohli stať plnohodnotným členom, je potrebné urobiť ešte zopár nasledujúcich krokov.

 • 1

  Vyplnenie prihlášky

  Stiahnite si tlačivo prihlášky z nasledujúceho odkazu:

  Prihláška do SFF

  Vytlačte si prihlášku, vyplňte všetky potrebné údaje. Podpíšte prihlášku na všetkých vyznačených miestach.

 • 2

  Uhradenie poplatku

  Uhraďte jednorázový poplatok a členský poplatok za tento rok na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

  Informácie o výške poplatkov a spôsobe platby nájdete v článku Ako zaplatiť členský príspevok ?

 • 3

  Potvrdenie o úhrade

  Vytlačte potvrdenie o zaplatení, ak ho nemáte v papierovej forme. Zašlite podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o platbách na adresu:

  Slovenská federácia fotografov, člen FIAP
  Daxnerova 5
  010 01 Žilina

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP