„Belt and Road“ – Spoločná výstava svetových fotografov

 

 

Počas piateho FIAP Foto mítingu , ktorý sa bude konať v auguste 2017 v Číne bude „Spoločná výstava svetových fotografov – majstrov klasikov“ na ktorú pozývajú organizátori a FIAP. Výstavu bude sponzorovať z časti FIAP a z časti organizačný výbor foto mítingu.
Rovnako FIAP a organizátori pozývajú autorov na výstavu „Foto a video o ľudskosti, krajine a svetovom kultúrnom dedičstve“ s názvom „Belt and Road“ . Výstava je podporená Unescom a spoluorganizátorom je FIAP a Organizačný výbor Foto mítingu. Výstava je rozdelená na časť fotografickú a časť videoprojekcie.
V prílohe nájdete podmienky účasti na oboch akciách .
V prípade záujmu o účasť kontaktujte Slovenskú federáciu fotografov – Ing. Milan Veliký, milan.veliky@sff-fiap.sk. Trvanie akcie : do 31.5.2017

 

„Belt and Road“  – Kategória Fotografia

Doba trvania

28.2.2017 – 31.5.2017

Ocenenia

 • Dve zlaté medaily (Jedna za Ľudskosť a krajina, jedna za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 5000 RMB
 • Štyri strieborné medaily (Dve za Ľudskosť a krajina, dve za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 3000 RMB
 • Osem bronzových medailí (Štyri za Ľudskosť a krajina, štyri za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 1000 RMB
 • Desať cien Najlepšia fotografia (Päť za Ľudskosť a krajina, päť za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Ceny poroty (každý porotca určí jednu fotografiu). Všetky z nich budú honorované medajle, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Tridsať Cien excelentnosti (Pätnásť za Ľudskosť a krajina, pätnásť za Svetové dedičstvo). Všetky z nich budú honorované medajle, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Ďalším 150 fotografiám bude udelený certifikát a katalóg.

Kvalifikácia a pravidlá

 • Fotografované môžu byť Ľudskosť,krajina a predmety svetového dedičstva v krajinách uvedených v liste (pozri pdf dokument nižšie).
 • Všetci fotografi sa môžu učastniť bezplatne. Zúčastnení by mali uviesť svoj meno, národnosť, e-mail a adresu bydliska do MS Word alebo pdf dokumentu a zaslať ho poštou spolu s fotografiami na CD alebo flash disku na adresu uvedenú nižšie.
 • Všetci účastníci musia zaslať svoje CD alebo flash disk s ich fotografiami na adresu uvedenú nižšie. Fotografie zaslané e-mailom budú vylúčené z hodnotenia a účasti. Každý účastník je povinný jasne uviesť názov, krajinu a miesto svetového dedičstva, ktoré je na fotografii.
 • Každý fotograf môže zaslať maximálne 10 samostatných fotografií alebo najviac 3 skupiny po maximálne 8 fotografiách v prípade sérií resp cyklov. Formát každej fotografie musí byť JPG alebo JPEG velkosti väčšej ako 10MB. dlhšia strana viac ako 3000 px.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie CD alebo flash disku počas prepravy. Organizátor bude informovať účastníka o poškodenom médiu.
 • Všetci účastníci by sa mali uistiť, že majú v poriadku Copyright, duševné vlastníctvo alebo súhlas fotografovanej osoby. Akýkoľvek spor o hore uvedených právach bude prenesený na fotografa.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na voľné použitie vybratej a ocenenej fotografie za účelom propagácie bez nároku autora na extra honorár.
 • Všetci účastníci prehlasujú, že súhlasia a dodržia všetky, hore uvedené, pravidlá.

Výber

Hodnotiaca porota bude zložená s profesionálnych expertov z UNESCO Centra svetového dedičstva a prestížnych domácich a zahraničných fotografov

Hodnotenie prebehne 30.6.2017
Adresa organizátora ako aj ďalšie informácie sú uvedené nižšie v pdf súbore.

 


Spoločná výstava svetových fotografov – majstrov klasikov

 

Doba trvania

28.2.2017 – 31.5.2017

Kvalifikácia a pravidlá

 • Národné fotografické organizácie zastupujúce FIAP + ILFIAP a IRFIAP
 • inštitúcie môžu doporučiť troch fotografov, ktorí sa zúčastnia výstavy.
 • Držitelia titulov MFIAP sa môžu zúčastniť výstavy bez nutnosti doporučenia zo strany fotografickej inštitúcie.
 • Každý fotograf môže zaslať maximálne 10 samostatných fotografií alebo najviac 2 skupiny po maximálne 6 5
 • fotografií v prípade sérií resp cyklov.
 • Všetky fotografie budú zaslané organizátorovi poštou formou CD alebo flash disku. Formát každej fotografie musí
 • byť JPG alebo JPEG veľkosti väčšej ako 10MB, dlhšia strana viac ako 3000 px.
 • Zúčastnení by mali uviesť svoj meno, národnosť, e-mail a adresu bydliska do MS Word alebo pdf dokumentu. Krátke
 • inštrukcie budú vítané. Tieto informácie musia byť na tom isto médiu ako fotografie.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie CD alebo flash disku počas prepravy. Organizátor bude
 • informovať účastníka o poškodenom médiu.
 • Všetci účastníci by sa mali uistiť, že majú v poriadku Copyright, duševné vlastníctvo alebo súhlas fotografovanej
 • osoby. Akýkoľvek spor o hore uvedených právach bude prenesený na fotografa.
 • Všetci účastníci prehlasujú, že súhlasia a dodržia všetky hore uvedené pravidlá.

 

Certifikáty

Všetci účastníci dostanú čestné uznanie, katalóg a certifikát "World Excellent Photographers"

 

Výber

Hodnotiaca porota bude zložená s prestížnych domácich a zahraničných fotografov

Hodnotenie prebehne 30.6.2017

 

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (SFF-FIAP) , ako fotografická organizácia zastupujúca FIAP zabezpečí výber 3 autorov, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku.Prosíme autorov, aby zaslali fotografie a potrebný dokument definovaný v pravidlách na adresu lubomir.losonsky@sff-fiap.sk

Porota zložená z členov SFF-FIAP vyberie a zašle fotografie a potrebné dokumenty organizátorom výstavy.

Termín, do ktorého môžu autori zaslať fotografie je 4.5.2017

 

Exhibitions of the 5th FIAP Photo Meeting

Na II. Salóne tvorivej fotografie členov SFF sa rozdávali medzinárodné ocenenia

V sobotu 11.2.2017 sa v spoločenskej sále kultúrneho strediska konala vernisáž k II. Salónu tvorivej fotografie členov Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP.

Podľa predsedu SFF Ľubomíra Lošonského je tento II. Salón tvorivej fotografie členov SFF, ďalším dôkazom, že na Slovensku máme veľa kvalitných fotografov amatérov, aj keď označenie amatér nebýva vždy chápané správne. „Pre nás je označenie amatérsky fotograf ozajstný milovník fotografie, ktorý nemiluje fotografiu ako výsledok, ale miluje celý proces vzniku fotografie od úplne prvej myšlienky cez realizáciu, cez úskalia postprocesu až po montáž fotografie do výstavného rámu a jej prezentáciu verejnosti,“ uviedol vo svojom predslove. Ďalej dodal, že dnešná doba prináša neobmedzené možnosti pri tvorbe fotografie, či už ide o fotografickú techniku alebo o digitálne spracovanie a to môže paradoxne komplikovať autorom identifikáciu samého seba pred svetom a odlíšiť svoju tvorbu od ostatných je čoraz ťažšie. „Preto láska alebo silné nadšenie k fotografii je o to dôležitejšie, čo opäť zvyšuje význam slova amatér. Fotografie, ktoré sú súčasťou tohto salónu len potvrdzujú, že členovia Slovenskej federácie fotografov sú jej veľkí milovníci a radi sa so svojou tvorbou podelia s verejnosťou.

Okrem Slovenskej federácie fotografov, ktorá je mladou, len dvojročnou organizáciou, ktorá vznikla z dob rovoľnej snahy jej členov vniesť viac priestoru do činnosti pre amatérsku fotografiu na Slovensku. Na príprave II. Salónu sa podieľalo Mesto Stropkov a Stropkovský fotoklub. „Keď sme boli v júni v Nových Zámkoch na II. sneme Slovenskej federácie fotografov, prejavili sme záujem o reprízu I. Salónu tvorivej fotografie členov Slovenskej federácie fotografov. Uvažovalo sa o decembri, no medzi tým vznikla vo federácii potreba snem zorganizovať skôr, vedenie SFF v nás prejavilo dôveru, oslovilo mesto, ktoré nám vyšlo v ústrety. Prípravné dva mesiace sa využili naozaj plodne a teraz máme možnosť sa „pokochať“ aj touto výstavou“, za SFK prezradil jeho predseda Anton Hričan.

Na výstave sa nachádza 104 fotografií od 27 autorov. Na sneme sa zúčastnilo 23 členov SFF z celého Slovenska od Nových Zámkov, Žiliny, cez Ružomberok, Bardejov, Detvu, Prešov, Košice a Stropkov. Niet pochýb, že tento salón je významnou formou prezentácie. Činnosť SFF bola predstavená na jeseň minulého roku v kórejskom Soule, kde mala snem Medzinárodná asociácia FIAP so sídlom v Paríži. Kolekciou fotografií sa tam predstavili zástupcovia Slovenska. Konkrétne šlo o desať čiernobielych street fotografií. Potešiteľné je, že sa do kolekcie týchto desiatich fotografií dostali až dve fotky členov Stropkovského fotoklubu., a to Antona Hričana a Magdalény Koleničovej. Počas vernisáže zástupca Slovenska pre Medzinárodnú organizáciu FIAP Milan Veliký odovzdal ocenenie dvom fotografom. Jedným bol titul AFIAP pre Mariána Marhulíka z Bardejova. Druhým oceneným bol Stropkovčan Andrej Belovežčík, ktorý získal titul EFIAP (Excellence EIAP) za dosiahnuty počet ocenení a akceptácií fotografii na medzinárodných salónoch organizovaných pod záštitou FIAP. Na vernisáži sa zúčastnil primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza a delegácia družobného mesta Korczyna z Poľska. Na organizácii výstavy sa podieľal aj Jaroslav Gutek z BARDAFu, ktorý zostavil katalóg a zabezpečil vytlačenie fotografií. Akcia sa uskutočnila s podporou Mesta Stropkov a TESLA STROPKOV, a.s.

Zdroj: Stropkovské spektrum 20.2.2017

Spracoval: Ing. Anton Hričan

 


Katalóg


 

 

 

 

 

Zopár záberov z výstavy