7. Bardaf International Exhibition 2018

Výzva pre žiadateľov o tituly FIAP!

Opustil nás skvelý človek

Milan Veliký získal cenu na 7. ročníku súťaže novoročných pozdravov FIAP

Milan Veliký, AFIAP, MZSF, člen Fotoklubu OBZOR v Žiline a FIAP Liaison Officer pre Slovenskú republiku získal za svoju novoročenku v 7. ročníku súťaže novoročných pozdravov FIAP, ktorej organizátorom bol Vasja Doberlet, FIAP Liaison Officer pre Slovinsko, najvyššie ocenenie – FIAP special medal a k tomu aj sladký bonus – štvrťkilovú orieškovú čokoládu. Súťaže sa zúčastnili fotografi z 37-mich krajín.

 

Novozámockého Park Foto (29.7.2017)

Občasník FIAP News

 

FIAP vydáva svoj internetový „nepravidelník“ časopis FIAP NEWS. V ňom prispievatelia z národných federácií  informujú o činnosti svojich federácií, zverejňujú postrehy z akcií FIAP, na ktorých sa zúčastnili. Rovnako sú tam príspevky členov Rady riaditeľov FIAP. Vo vydaní, ktoré si môžete pozrieť na web stránke

http://www.istos.ws/clients/fiap_news/fiap_news_no_2_february_2017.pdf

sa prispievatelia venujú 33. kongresu FIAP v Kórejskej republike. Príspevok FIAP Liaison Officera pre Slovensko – Milan Velikého-  nájdete na strane 74 vrátane jeho fotodokumentácie z pobytu v Kórejskej republike v auguste 2016.

Milan Veliký, AFIAP, FLO pre Slovensko

Podmienky pre žiadateľov o tituly FIAP na rok 2017

Každý žiadateľ o tituly FIAP môže zaslať svoju žiadosť o tituly mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk

Podmienky na získanie titulu nájdete tu

DOC_011_2016_DistiReg_E

 

27. FIAP Colour Biennial

FIAP a Nórska fotografická spoločnosť poriadajú:

27. FIAP Colour Biennial – bienále tlačenej fotografie

27. FIAP Colour Biennial – bienále fotografie v digitálnej forme

Podmienky účasti sú uvedené v priložených súboroch.

 

 27th FIAP COLOUR BIENNIAL – PROJECTED IMAGE SECTION 2017_INFO_061_2016_Invitation_27BPI_E
 27th FIAP COLOUR BIENNIAL – PRINT SECTION 2017 INFO_061_2016_Invitation_27BCP_E

33. Kongres FIAP – Kórea 2016

33.Kongres FIAP sa konal v Kórejskej republike v dvoch mestách- v Soule a v Gyeong-ju v dňoch 22.- 28. augusta 2016. Zúčastnil som sa ho ako FIAP Liaison Officer („styčný dôstojník“- ďalej len FLO) medzi Slovenskou federáciou fotografov, člen FIAP a centrálou Fédération Internationale de L´art Photographique (FIAP). Moju účasť na kongrese odsúhlasil II. Snem SFF, ktorý sa konal 18. Júna 2016 v Nových Zámkoch.

Na Kongrese sa zúčastnilo 380 delegátov zo 62 štátov sveta.

Počas pobytu v Kórei boli na programe dva rokovacie dni kongresu. Oficiálne otvorenie kongresu a prvý rokovací deň bol utorok 23. augusta.

Program zahájil prezident FIAPu Ricardo Busi svojou správou. Zhodnotil uplynulé 4 roky, keď v Singapúre začal mandát súčasnej Rady riaditeľov. Skonštatoval, že doba si vyžadovala aktívne zapojenie všetkých dobrovoľníkov pracujúcich pre FIAP ako napríklad FLO-s, vedúcich jednotlivých servisov FIAP, členov Rady riaditeľov a všetkých, ktorí niekoľko hodín denne dobrovoľne a bez nároku na odmenu pracovali pre dobré meno FIAPu (aj vedenie FIAPu pracuje na báze dobrovoľnosti – nie sú platenými funkcionármi, preplácajú sa im iba náklady na cesty v rámci akcií FIAPu – informáciu mám priamo od Csabu Balasiho – Rumunsko, ktorý im dva roky viedol účtovníctvo, teraz má na starosti preukazy FIAP).

kulturny_-program ked_sa_zide_380_fotografov freddy_van_gilbergen_-pri-nasej-kolekcii drevene_vyrezavane_sochy_v_andong_hahoe ceska_kolekcia_-cb_-bienale budhisticky_chram_bulkuksa bubenicky andong_-geyongsangbuk_-_-spravne_centrum_-sidlo_-guvernera

Bilancia majetku FIAP vzrástla zo sumy 413 5896 € (2012) na 735 746 € v roku 2015 a na očakávaných 897 000 € v roku 2016.

Na základe rokovania mimoriadneho kongresu v Paríži (2013) a kongresu v Ankare (2014) bolo centrum FIAPu presunuté z Paríža do Luxemburgu a riadi sa podľa luxemburských zákonov.

Boli vytvorené výstavné centrá FIAP – v súčasnosti ich je 7 (Taliansko -2, Omán, Turecko, Čína,Slovinsko,Veľká Británia), pripravuje sa otviorenie ďalších troch Írsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina. Očakáva sa, že tieto centrá zvýšia záujem o fotografiu a tým narastie aj počet členov FIAPu.

Rozšíril sa počet služieb (services) pre členov – služba časopisu FIAP, služba pre medzinárodné organizácie a služba pre mediálne vzťahy.

Kvôli zlepšeniu kontaktov s krajinami sa konajú „výjazdové zasadnutia“ Rady riaditeľov FIAP, – naposledy bolo v Grécku, nasledovné bude v decembri na Cypre. Náklady na ne nepresiahnu náklady na konanie Rady riaditeľov v mieste sídla FIAPu.

Fotografické salóny ako World Cup for Clubs a FIAP Biennials patria medzi najdôležitejšie akcie FIAPu. Pohára klubov sa naposledy zúčastnilo 200 klubov z rôznych krajín, ostatného 33. bienále ČB fotografie v Kórei sa zúčastnilo 48 krajín, čo je doteraz najviac v histórii FIAPu.

Dôležitá akcia FIAPu – Photo Meeting, sa stáva výbornou príležitosťou na stretnutia fotografov v mimokongresovom roku. Budúci rok sa koná v Číne v provincii Shandong, rodisku Confúcia.

cesty_-v_-soule_-len_-z_-autobusuludove_tance mali_korejci more_v_homigotcesty_-v_-soule_-len_-z_-autobusu na_letisku_v_pekingu narodne_tance_koreybambusovy_-prales

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami – rozbieha sa spolupráca s PSA, prvá historická dohoda s PSA bola v roku 2014 , vznikla prvá spoločná definícia „Nature photography“. Pracuje sa na spoločnom etickom kódexe,…..

Pripravuje sa „ FIAP Brochure/ Flyer“ , leták, ktorý bude tlačený vo viacerých rečiach, publikácia FIAP NEWS je on-line časopis, zverejnený na FIAP web a FB stránke (do augustového vydania FIAP NEWS som prispel aj ja informáciou o vzniku SFF a súčasnom dianí v organizácii – pozri stranu 97).

Chystá sa nová administratívna platforma ( tvorí ju externá organizácia) pod dohľadom Romaina Nera, ktorá má podstatne uľahčiť prácu FLO a Rade riditeľov FIAP.

Úplnú spokojnosť s činnosťou Rady riaditeľov Ricardo Busi nevyjadril, lebo sa nepodarilo postúpiť v niekoľkých rovinách:

  • Vzťahy s UNESCO-m – za posledné 4 roky sa nepodarilo podpísať s UNESCom dohodu, ktorá by nás oprávňovala využívať výhody spolupráce. Je to vplyvom byrokratických postupov. Otázka podpisu zmluvy je prioritou Rady riaditeľov pre najbližšie obdobie.
  • FIAP web stránka – FIAP hľadá SW firmu, ktorá by túto stránku zabezpečovala na 100 %.
  • Nedostatočné vedomosti o fotografickom živote v krajinách mimo členských krajín FIAP. FIAP sa bude snažiť o prezentáciu na medzinárodných veľtrhoch fototechniky….
  • Nedostatočná spolupráca s členskými krajinami FIAP- tu ide hlavne o činnosť FLO v týchto krajinách, o šírenie mena FIAPu doma, rozširovaním aktivít na vnútroštátnej línii (tu je treba klásť dôraz na aktivity SFF pre slovenských fotografov, akcie, workshopy, stretnutia,……pozn. Veliký).

Správa generálneho tajomníka FIAP – Ioannisa Lykourisa.

Zhodnotil rovnako uplynulé obdobie, upozornil na Červený zoznam FIAP, ktorý uvádza mená plagiátorov. Zoznam je na svete, ale je potrebné ho medzinárodne spracovať v kooperácii s inými organizáciami, čo prináša so sebou mnohé byrokratické činnosti.

Kládol dôraz na prácu FLO, ktorí by mali aktívne šíriť meno FIAPu v domácich podmienkach. FIAP vydal dokument DOC 002/2015 , ktorý špecifikuje činnosti FLO podrobne. Kvôli zlepšeniu toku informáciíí bol zriadený systém WeTransfer, ktorý zaručuje okamžité odovzdávanie informácií z centra na jednotlivých členov.

Bola zverejnená oficiálna kniha FIAP (Official Book of FIAP), kde nájdu všetci záujemcovia všetky informácie o FIAPe, o podmienkach patronáže FIAPu pre salóny, zoznam služieb FIAPu ,…..

Na webe FIAPu je archív fotografií od autorov, nositeľov titulov FIAP (http://collections.fiap.net/fotoweb). Archív sa priebežne dopĺňa.

FIAP Distinctions Service (Správa Freddy van Gilbergena )

V minulom roku bolo udelených 1066 titulov FIAP. Adepti na titul musia splniť dve hlavné podmienky:

  • autori musia počkať kým FIAP dostane výsledky salónu či už v el. forme, alebo v katalógu a až potom si môžu žiadatelia uviesť tieto akceptácie v žiadosti o titul.
  • od januára 2017 nebude FIAP akceptovať žiadosť o titul FIAP od autorov, ktorí nebudú mať platný preukaz FIAPu s platným číslom preukazu.

FIAP Patronage – (Správa Romaina Nera )

Počet salónov vzrástol v roku 2015 o 27 % voči roku 2014. Pre rok 2016 sa počíta s nárastom o 15 % voči roku 2015. Zatiaľ čo v roku 2014 bolo 232 sólo salónov, v roku 2015 už 243 salónov, tak počet Circuit salónov vzrástol zo 114 v roku 2014 na 200 v roku 2015 !

pohlad_do_rokovacej_saly_v_prvy_rokovaci_den pohlad_na_cast_saly_prvy_rokovaci_den_kongresu pole_lotosov8ch_kvetov preberanie_-cestneho_uznania_i_kategoria_bienale_mladych preberanie_-cestneho_uznania_ii_kategoria_bienale_mladych preberanie_-strieb_medaily_nikola_kostolna_i_kategoria_bienale_mladych pred_nasou_kolekciou_na_bienale_bw pred_spolocnou_fotografiou

FIAP poskytne FLO údaje o výsledkoch zo salónov pod ich patronátom, aby tak uľahčil prácu FLO pri kontrole žiadostí o tituly FIAP. Bol založený „FIAP Salon File Bureau“ (vedený pánom Francis Nicoll- fiapsalonfile@gmail.com), kde je možné klásť otázky týkajúce sa súborov z FIAP salónov.

V priebehu roka bude na svete pre FLO a organizátorov salónov on-line systém na registráciu salónov.

Žial, výzva na vytvorenie univerzálneho SW pre salóny bola príliš ambiciózna a nebola realizovaná.

FIAP Youth Biennials – (Kurt Batschinsky)

38. bienále mladých v Ománe bolo veľmi dobre zorganizované, Slovensko tam získalo v oboch kategóriách čestné uznanie + Nikola Kostolná získala striebornú medailu FIAP v I. kategórii. Tieto ocenenia som osobne na kongrese prevzal. Je návrh na odovzdanie striebornej medaily FIAP Nikole Kostolnej na celoslovenskom vyhodnotení AMFO v Leviciach 4.11.2016.

V rozhovore s Kurtom sme obaja konštatovali, že záujem mladých o tento druh fotografie nie je adekvátny, mladí nemajú záujem o členstvo vo fotokluboch, ktoré bývajú konzervatívne, často hierarchicky organizované. Realizujú sa skôr individuálne s použitím mobilov, prípadne menších digitálnych fotoaparátov. Túto techniku ovládajú suverénne (rovnaký prístup badám aj na Slovensku, bude potrebné sa tomuto trendu prispôsobiť a snažiť sa mládež motivovať k súťaživosti- pozn. Veliký)

FIAP hľadá možnosti ako túto situáciu riešiť, možno iným druhom súťaže s prihliadnutím na súčasné možnosti počítačovej grafiky.

Od roku 2017 sú zmeny v organizácii bienále : Colour Print Biennial a Projected Images Biennial sa premenúvajú na The Colour Biennial…..

predsednicky_stol_rokovania_druheho-_dna_kongresu prvy_rokovaci_den_kongresu ryzove_polia s_freddy_van_gilbergenom s_korejkami_-po_vystupeni s_kurtom-batschinskym s_prezidentom_fiap_ricardom_busim s_priateumi_zo_saudske_arabie_a_bangladeta

Účastníci kongresu schválili rozpočet pre rok 2017 a aj pani Zuzku Školudovú ako audítorku pre ďalší rok. V diskusii sa viacerí účastníci vyjadrili k využitiu financií FIAPu na propagáciu, školenie porotcov a podporu aktivít jednotlivých členov FIAPu.

Členské poplatky FIAPu sa pre rok 2017 nemenia.

Od Csaba Balasiho som prevzal nové preukazy FIAP pre tých členov FIAP, ktorí dodali včas podklady pre ich vystavenie. Výmena týchto preukazov je zdarma. Pokiaľ budú mať záujem ďalší členovia o výmenu preukazov, bude im už účtovaný poplatok 50 €, ako by dostávali nový preukaz.

Rokoval som s Romainom Nerom a Ioannisom Lykourisom o patronátoch pre salóny. FIAP nebude akceptovať požiadavky na patronát v dobe kratšej ako 5 mesiacov pred jeho konaním. Pokiaľ ide o zloženie poroty pre salóny, FLO má právo konzultovať návrhy organizátorov salónov na členov poroty.

V rozhovore s Kurtom Batchinskym sme prebrali možnosť poskytnutia školenia pre našich fotografov s témou ako vyberať fotografie na výstavy a salóny + možnosť školení pre členov porôt. Kurt je ochotný školenie vykonať, požaduje však preklad z nemčiny do slovenčiny, nakoľko angličtina mu robí menšie problémy (hovorili sme spolu po nemecky).

Freddy van Gilbergen sa v rozhovore so mnou tiež vyjadril k úrovni porotcov, ktorá nie vždy dosahuje požadovaný stupeň. Na vernisáži ČB bienále hodnotil aj našu vystavovanú kolekciu. (foto v prílohe).

Druhý rokovací deň – sobota 27. August 2016 – Gyeong-ju

33. Kongres FIAP navštívil aj Mr. Zeng Yi, prezident Eastern International Photography Art Association, ktorý prezentoval 5. FIAP Photo Meeting, ktorý sa bude konať v Číne, v provincii Shandong (99 mil. obyvateľov) od 6 . do 17. 8.2017. Videoprezentácia bola na slušnej úrovni, kto by mal záujem zhliadnuť ju, môže sa ozvať na moju mail adresu milan.veliky@gmail.com.

slavnostne_otvaranie_vystavy-_bienale-v-seorabeol-cultural-centre slovenska_kolekcia_%c2%bcb_bienale_na_v8stave_v_seorabeo_cultural_centre spolu_so_zastupkysou_veduceho_misie_velvyslanectva_cr_v_korei sprava_freddy_van_gilbergena sprava_prezidenta_fiapu_ricarda_busiho sprievodca_v_nasom_buse strieborna_medaila_-fiap_nikola_kostolna tanec_s_dreven8mi_maskami

Južná Afrika prezentovala Durban a prírodu Afriky , kde sa bude konať 34. Kongres FIAP v roku 2018.

Účastníci kongresu schválili toto miesto konania 34. Kongresu .

Na záver kongresu bola prezentácia a schválenie kandidátov na členstvo v Rade riaditeľov pre ďalšie dva roky:

Prezident FIAPu Ricardo Busi
1. Viceprezident Joan Burgues Martisella
Pokladník Herbert Gmeiner
Dvaja členovia Kurt Batchinsky
David P.C. Tay

V dňoch medzi dvomi rokovacími dňami sa účastníci kongresu zúčastnili na slávnostnej vernisáži BW bienále (foto v prílohe) a na slávnostnom odovzdávaní ocenení z oboch bienále. Pre účastníkov 33.Kongresu FIAP pripravili organizátori prehliadku historických miest v okolí konania kongresu vrátane kultúrnych podujatí (tradičná kórejská svadba, kórejské tradičné tance, bubnová show …..fotodokumentácia je priložená.

tradicna_korejska_svadba v_andong_hahoe volby vystava_bienale_fiap
Spracoval: Ing. Milan Veliký, AFIAP
Slovenská federácia fotografov, člen FIAP
FIAP Liaison Officer

Soul, Gyeong-ju, Žilina , 22.august- 11.september 2016