7. Bardaf International Exhibition 2018

Pozývame na vernisáž medzinárodnej fotografickej súťaže: 7. Bardaf International Exhibition 2018.

Vernisáž sa uskutoční dňa: 24.11.2018 o 10.00., hod výstavná sieň Oddelenia kultúry Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie 21 a potrvá do konca roka. Sprievodným podujatím je pravidelná inštalácia veľko rozmerných fotografií z podujatia na hradobnom opevnení pri Hornej bráne. Patronát nad súťažou prevzali:

Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) – No. 2018/473

Slovenská federácia fotografov (SFF) – No. P-1/2018

International Association of Art Photographers (IAAP) – No. 2018/091

173 autorov zastupovali svojimi 1724 prácami 43 krajín Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Európy v tematických okruhoch:

A. Šport, dynamika, akcia

B. Krajina

C. Otvorená

D. Cestovanie

E. Kultúrne dedičstvo UNESCO

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.