Výzva pre žiadateľov o tituly FIAP!

Podklady pre tohoročné žiadosti o tituly FIAP, spracované podľa podmienok FIAP uvedených na stránke SFF,
posielajte na mailovú adresu : milan.veliky@gmail.com
a písomné materiály poštou na adresu:

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

Ing. Milan Veliký, AFIAP

Daxnerova 5

010 01 Žilina

do 30. septembra 2018.
Žiadosti doručené po tomto termíne budú spracované až v roku 2019.

Upozorňujem na dôsledné dodržanie podmienok FIAP pre získanie titulu.

Ing. Milan Veliký, AFIAP
FIAP Liaison officer pre Slovensko

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.