O Fotoklube RK 1924/ do novembra 2017 Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok /

Fotoklub RK 1924 v tomto roku dovŕši 94 rokov svojej existencie. Momentálne
združuje cca 27 členov rôznych povolaní a zamestnaní a tiež aj rôznych
vekových kategórií od 30 do 80 rokov. Svoje aktivity realizuje vo viacerých
rovinách. Jednou z nich je výstavná činnosť ktorú až do konca minulého roka
realizoval vo Fotogalérii v Liptovskom múzeu. Tu od novembra roku 2009 do
konca roku 2017 zrealizoval 81 fotografických výstav domácich aj zahraničných
autorov a fotoklubov. Okrem toho jeho členovia a aj Fotoklub vystavoval svoje
fotografie doma a v zahraničí /Nové Zámky, Komárno, Brezno, Bardejov,
Stropkov, Jablunkov, Český Těšín, Cieszyn, Bielsko – Biala, Myšlenice, Krosno,
Šalgótarján, Užhorod, Krynica, Belchatow, Lienz, Otrokovice, Zlín, Piešťany,
Nitra. Veľmi populárnym a na Slovensku najväčším fotografickým podujatím
ktoré fotoklub organizuje je INTERfotoPLENER LIPTOV – medzinárodné
stretnutie fotografov, ktoré tento rok už bude po pätnásty raz. Sú na ňom
zastúpení fotografi zo všetkých susediacich štátov. Dokonca fotografi z Ukrajiny
prídu až z Kyjeva. Ďalšou aktivitou je vydávanie fotografických publikácií
a prospektov. /Profil ružomberskej fotografie, Liptov objektívom, 88 rokov
v meste a pod./ Členovia fotoklubu sa zúčastňujú domácich a medzinárodných
fotoplenérov a rôznych fotografických dielní a podujatí. Vyspelejší autori
obosielajú rôzne miestne, okresné, celoštátne a aj medzinárodné výstavy
a salóny. Veľmi populárnou aktivitou bolo podujatie „Stretnutie pre život“
zamerané proti násiliu. Vytváralo priestor pre ružomberských amatérskych
umelcov a hudobníkov. Podujatie sa konalo vždy v niektorom zaujímavom
kostole v okolí Ružomberka. Podarilo sa nám zorganizovať päť ročníkov no pre
finančnú náročnosť a slabú podporu sme s tým prestali. Zaujímavým sú aj cykly
fotografických výletov RAWfotoTOUR a fotografické dielne RAWfotoŠKOLA
ktoré organizuje člen fotoklubu Stanislav Surový. Momentálne fotoklub po
nepredĺžení zmluvy o spolupráci s Liptovským múzeom rieši svoje zastrešenie
a je vo „vzduchoprázdne“. Povedané ľudovo je na ulici.

V Ružomberku 15. Februára 2018

Štefan Ižo – predseda fotoklubu

Autor fotografií: ©  Ing. Anton Hričan

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.