Smutná správa.

V stredu, 31. januára 2018 sme sa navždy rozlúčili  s našim dobrým priateľom, skvelým človekom, fotografom, Miroslavom Pflieglom, EFIAP, ESFIAP, MZSF, ktorý nás opustil v 71-vom roku svojho života.

Miroslav Pfliegel bol – okrem svojej vedeckej činnosti – dlhoročným predsedom Fotoklubu GAMA pri Žilinskej univerzite, predsedom bývalého Slovenského centra fotografického umenia, člena FIAP, spoluorganizátorom kongresu FIAP na Slovensku v roku 2008, organizátorom fotosalónu DOPRAVA Žilina , členom poradného zboru pre fotografiu pri Národnom osvetovom centre a predsedom Zboru Žilincov.

Veríme, že Mirovi svieti Dobré svetlo aj vo fotografickom nebi.

Venujte mu tichú spomienku.

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.