Členské príspevky za rok 2018

Výška členského príspevku za rok 2018 ostala nezmenená.

Členský poplatok za rok 2018 vo výške 10,-€

zašlite na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1630 1764
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.