Chcete sa stať členom?

Veľmi si ceníme, že ste sa rozhodli rozšíriť naše rady a podporiť dobrú vec. Aby ste sa mohli stať plnohodnotným členom, je potrebné urobiť ešte zopár nasledujúcich krokov.


1_150

Stiahnite si tlačivo prihlášky z nasledujúceho odkazu:

Prihláška do SFF

Vytlačte si prihlášku, vyplňte všetky potrebné údaje. Podpíšte prihlášku na všetkých vyznačených miestach.


2_150

Uhraďte jednorázový poplatok 20Eur a členský poplatok za rok 2018 vo výške 10Eur na účet Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

IBAN: SK17 5200 0000 0000 1630 1764
Správa pre príjemcu: vaše meno a priezvisko


3_150

Vytlačte potvrdenie o zaplatení, ak ho nemáte v papierovej forme. Zašlite podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o platbách na adresu:

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP
Daxnerova 5
010 01 Žilina


© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.