Podmienky pre žiadateľov o tituly FIAP na rok 2017

Každý žiadateľ o tituly FIAP môže zaslať svoju žiadosť o tituly mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk

Podmienky na získanie titulu nájdete tu

DOC_011_2016_DistiReg_E