Preambula Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP

Preambula500Spojení ambíciou tvorby výtvarnej fotografie, jej rozvoja, rastu, propagácie, s víziou podpory nových talentov, rozhodli sme sa my, dolu podpísaní zakladajúci členovia, založiť stavovskú organizáciu fotografov, postavenú na princípoch demokracie, slušnosti, otvorenosti a transparentnosti s názvom: Slovenská federácia fotografov /SFF/.

Slovenská federácia fotografov, je dobrovoľné a neziskové spoločenstvo ľudí dobrej vôle a ústretového vzťahu k fotografii, ktorí chcú rozvíjať svoju tvorbu, konfrontovať ju s inými autormi, propagovať kvalitnú fotografiu nielen doma, ale aj šíriť dobré meno našej krajiny vo fotografickom svete.

Slovenská federácia fotografov je organizácia, postavená na báze dobrovoľnosti, ktorej členovia sú ochotní ctiť, rešpektovať a podriadiť sa stanovám organizácie a orgánom v nich uvedených, vždy v zmysle práva, spravodlivosti, čestnosti a transparentnosti.

Slovenská federácia fotografov je oficiálnou organizáciou zastupujúcou slovenských fotografov v medzinárodnej organizácii FIAP /Fédération Internationale de l’Art Photographique/ a registrovaná v zmysle platných zákonov SR.

V Ružomberku dňa 1. augusta 2015

Štefan Pirohár, Milan Veliký AFIAP, Ľubomír Lošonský, Gabriel Grund EFIAP, Juraj Brezovský AFIAP, Jaroslav Gutek, EFIAP, Martin Tomáška, Miroslav Pfliegel EFIAP, Anton Hričan

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.