Kontakt


Oficiálny názov:
Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

Forma:
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22.4.2015 (číslo spisu VUS/1-900/90-46021)

IČO:
42427304

IBAN:
SK17 5200 0000 0000 1630 1764

Sídlo:
Daxnerova 5
010 01 Žilina

Predseda:
Ľubomír Lošonský
lubomir.losonsky@sff-fiap.sk
+421 905 846 356

Share