Smutná správa

Upozornenie!

Upozornenie:

Podklady pre získanie titulov FIAP podľa podmienok uvedených v dokumente FIAP 011/2016 je potrebné poslať poštou na adresu Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP , Daxnerova 5, 010 01 Žilina a mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 15.10.2017.

Žiadosti došlé po tomto termíne budú vybavované až v budúcoročnom termíne.

4. Spring Fotosalon BARDAF (1.6.2017)

Autorská výstava Jirka Salzmana v Ružomberku (od 26.5.2017)


Vážení priatelia fotografie,

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na svojej výstave uskutočnenej pri príležitosti mojich 65.  narodenín.  Asi som nezvolil správny postup, snažil som sa ukázať veľa z mojich fotografických záujmov. Menej niekedy býva viac. Verím ale, že táto rôznorodosť Vás aspoň nebude nudiť a každý si nájde niečo, čo ho aspoň trocha zaujme. Vážim si , že ste ma poctili svojou návštevou a prajem príjemný vizuálny zážitok.

 

Týchto pár riadkov som prevzal z úvodu k mojej poslednej výstave. Myslím, že správne vystihujú môj postoj k fotografovaniu a fotografii:

Mám rád fotografovanie. Teší ma všetko už od počiatku samotného aktu fotografovania, hľadania záberu , expozície až po finalizáciu fotografického obrazu. Nemám vyhranený  nejaký žáner. Rád fotografujem takmer všetko, čo ma nejakým spôsobom zaujme, alebo čím môžem niečo vyjadriť.  Možno je to na škodu, ale ….   Aj keď nemám práve pri sebe fotoaparát „fotografujem aspoň očami „. Všímam si a aj prežívam okolo seba tvary, farby, svetlo, rôzne línie a ich zmeny počas roka a dňa. Všímam si ľudí a vzťahy medzi nimi, rôzne situácie. Veľa vecí sa potom snažím zachytiť aj fotoaparátom.

 

Myslím si , že všetka takáto činnosť aj obohacuje môj život tým,  že chcem vidieť viac,  môj život je potom plnší a bohatší.

K tomuto poznaniu som došiel až oveľa neskôr a som tomu veľmi rád.

 

Ja proste fotografiu milujem

 

                                                                             Jirko Salzmann

 

Všetky  fotografie sú novšieho dáta, neboli ešte vystavované, niektoré boli tlačené len pre túto výstavu. 

FIAP Photo míting v Číne (august 2017)

Čínske zastúpenie FIAP pozýva členov FIAP na 5. FIAP Photo meeting China 2017, ktorý sa bude konať 6-17. augusta 2017 v provincii Shandong, Čína.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program a inštrukcie si môžete stiahnuť tu:

(English-French) Application forms of the 5th FIAP Photo Meeting China 2017

(French Programme)Programme du 5ème Photomeeting FIAP 2017

(English Program)5th FIAP FIAP Photo Meeting China 2017

Vernisáž 5. Bardaf International Exhibition (12.11.2016)

bardejov12112016

11. FIAP svetový pohár klubov – výzva k účasti

Slovenská Federácia Fotografov vyzýva fotokluby k účasti na 11. FIAP svetovom pohári fotoklubov.
Podmienky účasti nájdete na stránkach organizátora

K účasti je potrebné stiahnuť a vyplniť   vstupný formulár

 

Upozornenie pre žiadateľov o tituly FIAP

DontForget

Každý žiadateľ o tituly FIAP môže zaslať svoju žiadosť o tituly mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 31.10.2016

K žiadosti je potrebné pripojiť vyplnené formuláre, ktoré sú prístupné na stránke FIAP BOOK .

Žiadosti zaslané po tomto termíne budú vybavované až v roku 2017.