Archív


LACÉRIA vo Viedenskom Hofburgu (od 20.11.2016)

V nedeľu dňa 20.11.2016 od 11 do 15 hod sa vo Viedenskom Hofburgu uskutoční kultúrne podujatie “40. Alt – Wiener Kulturfrühstück” – výstava obrazov s názvom LACÉRIA. Akciu organizuje“ Alt-Wiener Bund a Cooperation-Consul.org.” v spolupráci s s honorárnym kozulom Slovenskej republiky v Eisenstadte, Prof. Dr. h.c. Alfredo R. Tombor-Tinterom, v priestoroch Alt – Wiener […]


11. FIAP svetový pohár klubov – výzva k účasti

Slovenská Federácia Fotografov vyzýva fotokluby k účasti na 11. FIAP svetovom pohári fotoklubov. Podmienky účasti nájdete na stránkach organizátora K účasti je potrebné stiahnuť a vyplniť   vstupný formulár  


Upozornenie pre žiadateľov o tituly FIAP

Každý žiadateľ o tituly FIAP môže zaslať svoju žiadosť o tituly mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 31.10.2016 K žiadosti je potrebné pripojiť vyplnené formuláre, ktoré sú prístupné na stránke FIAP BOOK . Žiadosti zaslané po tomto termíne budú vybavované až v roku 2017.


XII. bienále súťaže Slovensko moje

Fotoklub HEXAGON Nové Zámky, s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nové Zámky a MO MS, v spolupráci so SFF, člen FIAP a ZSF,   vyhlasuje  XII.  bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie  SLOVENSKO MOJE.   Patronát nad súťažou prevzal Mgr. art.  Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.   Tu si môžete stiahnúť potrebné […]


Plenér fotografov – Spišská Belá (17.9.2016)

  Termín konania:  17.09. 2016, od 10.00 hod. do 19.00 hod. Organizátor podujatia: Mesto Spišská Belá, Múzeum J. M. Petzvala – 6.ročník jednodňový plenér pre amatérskych fotografov s ocenením 3 najlepších čiernobielych a 3 najlepších farebných fotografií. plenéra sa môžu zúčastniť vopred i na mieste prihlásení poloprofesionálni i amatérski fotografi vo veku od 15 […]