Archív

Share

Upozornenie!

Upozornenie: Podklady pre získanie titulov FIAP podľa podmienok uvedených v dokumente FIAP 011/2016 je potrebné poslať poštou na adresu Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP , Daxnerova 5, 010 01 Žilina a mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 15.10.2017. Žiadosti došlé po tomto termíne budú vybavované až v budúcoročnom termíne.

Share

Autorská výstava Jirka Salzmana v Ružomberku (od 26.5.2017)

Vážení priatelia fotografie, Dovoľte mi, aby som Vás privítal na svojej výstave uskutočnenej pri príležitosti mojich 65.  narodenín.  Asi som nezvolil správny postup, snažil som sa ukázať veľa z mojich fotografických záujmov. Menej niekedy býva viac. Verím ale, že táto rôznorodosť Vás aspoň nebude nudiť a každý si nájde niečo, čo ho […]

Share

„Belt and Road“ – Spoločná výstava svetových fotografov

    Počas piateho FIAP Foto mítingu , ktorý sa bude konať v auguste 2017 v Číne bude „Spoločná výstava svetových fotografov – majstrov klasikov“ na ktorú pozývajú organizátori a FIAP. Výstavu bude sponzorovať z časti FIAP a z časti organizačný výbor foto mítingu. Rovnako FIAP a organizátori pozývajú autorov […]

Share