Milan Veliký získal cenu na 7. ročníku súťaže novoročných pozdravov FIAP

Milan Veliký, AFIAP, MZSF, člen Fotoklubu OBZOR v Žiline a FIAP Liaison Officer pre Slovenskú republiku získal za svoju novoročenku v 7. ročníku súťaže novoročných pozdravov FIAP, ktorej organizátorom bol Vasja Doberlet, FIAP Liaison Officer pre Slovinsko, najvyššie ocenenie – FIAP special medal a k tomu aj sladký bonus – štvrťkilovú orieškovú čokoládu. Súťaže sa zúčastnili fotografi z 37-mich krajín.

 

Občasník FIAP News

 

FIAP vydáva svoj internetový „nepravidelník“ časopis FIAP NEWS. V ňom prispievatelia z národných federácií  informujú o činnosti svojich federácií, zverejňujú postrehy z akcií FIAP, na ktorých sa zúčastnili. Rovnako sú tam príspevky členov Rady riaditeľov FIAP. Vo vydaní, ktoré si môžete pozrieť na web stránke

http://www.istos.ws/clients/fiap_news/fiap_news_no_2_february_2017.pdf

sa prispievatelia venujú 33. kongresu FIAP v Kórejskej republike. Príspevok FIAP Liaison Officera pre Slovensko – Milan Velikého-  nájdete na strane 74 vrátane jeho fotodokumentácie z pobytu v Kórejskej republike v auguste 2016.

Milan Veliký, AFIAP, FLO pre Slovensko