Upozornenie!

Upozornenie:

Podklady pre získanie titulov FIAP podľa podmienok uvedených v dokumente FIAP 011/2016 je potrebné poslať poštou na adresu Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP , Daxnerova 5, 010 01 Žilina a mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 15.10.2017.

Žiadosti došlé po tomto termíne budú vybavované až v budúcoročnom termíne.