„Belt and Road“ – Spoločná výstava svetových fotografov

 

 

Počas piateho FIAP Foto mítingu , ktorý sa bude konať v auguste 2017 v Číne bude „Spoločná výstava svetových fotografov – majstrov klasikov“ na ktorú pozývajú organizátori a FIAP. Výstavu bude sponzorovať z časti FIAP a z časti organizačný výbor foto mítingu.
Rovnako FIAP a organizátori pozývajú autorov na výstavu „Foto a video o ľudskosti, krajine a svetovom kultúrnom dedičstve“ s názvom „Belt and Road“ . Výstava je podporená Unescom a spoluorganizátorom je FIAP a Organizačný výbor Foto mítingu. Výstava je rozdelená na časť fotografickú a časť videoprojekcie.
V prílohe nájdete podmienky účasti na oboch akciách .
V prípade záujmu o účasť kontaktujte Slovenskú federáciu fotografov – Ing. Milan Veliký, milan.veliky@sff-fiap.sk. Trvanie akcie : do 31.5.2017

 

„Belt and Road“  – Kategória Fotografia

Doba trvania

28.2.2017 – 31.5.2017

Ocenenia

 • Dve zlaté medaily (Jedna za Ľudskosť a krajina, jedna za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 5000 RMB
 • Štyri strieborné medaily (Dve za Ľudskosť a krajina, dve za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 3000 RMB
 • Osem bronzových medailí (Štyri za Ľudskosť a krajina, štyri za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty s 1000 RMB
 • Desať cien Najlepšia fotografia (Päť za Ľudskosť a krajina, päť za Svetové dedičstvo), obe budú honorované, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Ceny poroty (každý porotca určí jednu fotografiu). Všetky z nich budú honorované medajle, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Tridsať Cien excelentnosti (Pätnásť za Ľudskosť a krajina, pätnásť za Svetové dedičstvo). Všetky z nich budú honorované medajle, honorovaný odznak, katalógy a certifikáty
 • Ďalším 150 fotografiám bude udelený certifikát a katalóg.

Kvalifikácia a pravidlá

 • Fotografované môžu byť Ľudskosť,krajina a predmety svetového dedičstva v krajinách uvedených v liste (pozri pdf dokument nižšie).
 • Všetci fotografi sa môžu učastniť bezplatne. Zúčastnení by mali uviesť svoj meno, národnosť, e-mail a adresu bydliska do MS Word alebo pdf dokumentu a zaslať ho poštou spolu s fotografiami na CD alebo flash disku na adresu uvedenú nižšie.
 • Všetci účastníci musia zaslať svoje CD alebo flash disk s ich fotografiami na adresu uvedenú nižšie. Fotografie zaslané e-mailom budú vylúčené z hodnotenia a účasti. Každý účastník je povinný jasne uviesť názov, krajinu a miesto svetového dedičstva, ktoré je na fotografii.
 • Každý fotograf môže zaslať maximálne 10 samostatných fotografií alebo najviac 3 skupiny po maximálne 8 fotografiách v prípade sérií resp cyklov. Formát každej fotografie musí byť JPG alebo JPEG velkosti väčšej ako 10MB. dlhšia strana viac ako 3000 px.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie CD alebo flash disku počas prepravy. Organizátor bude informovať účastníka o poškodenom médiu.
 • Všetci účastníci by sa mali uistiť, že majú v poriadku Copyright, duševné vlastníctvo alebo súhlas fotografovanej osoby. Akýkoľvek spor o hore uvedených právach bude prenesený na fotografa.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na voľné použitie vybratej a ocenenej fotografie za účelom propagácie bez nároku autora na extra honorár.
 • Všetci účastníci prehlasujú, že súhlasia a dodržia všetky, hore uvedené, pravidlá.

Výber

Hodnotiaca porota bude zložená s profesionálnych expertov z UNESCO Centra svetového dedičstva a prestížnych domácich a zahraničných fotografov

Hodnotenie prebehne 30.6.2017
Adresa organizátora ako aj ďalšie informácie sú uvedené nižšie v pdf súbore.

 


Spoločná výstava svetových fotografov – majstrov klasikov

 

Doba trvania

28.2.2017 – 31.5.2017

Kvalifikácia a pravidlá

 • Národné fotografické organizácie zastupujúce FIAP + ILFIAP a IRFIAP
 • inštitúcie môžu doporučiť troch fotografov, ktorí sa zúčastnia výstavy.
 • Držitelia titulov MFIAP sa môžu zúčastniť výstavy bez nutnosti doporučenia zo strany fotografickej inštitúcie.
 • Každý fotograf môže zaslať maximálne 10 samostatných fotografií alebo najviac 2 skupiny po maximálne 6 5
 • fotografií v prípade sérií resp cyklov.
 • Všetky fotografie budú zaslané organizátorovi poštou formou CD alebo flash disku. Formát každej fotografie musí
 • byť JPG alebo JPEG veľkosti väčšej ako 10MB, dlhšia strana viac ako 3000 px.
 • Zúčastnení by mali uviesť svoj meno, národnosť, e-mail a adresu bydliska do MS Word alebo pdf dokumentu. Krátke
 • inštrukcie budú vítané. Tieto informácie musia byť na tom isto médiu ako fotografie.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie CD alebo flash disku počas prepravy. Organizátor bude
 • informovať účastníka o poškodenom médiu.
 • Všetci účastníci by sa mali uistiť, že majú v poriadku Copyright, duševné vlastníctvo alebo súhlas fotografovanej
 • osoby. Akýkoľvek spor o hore uvedených právach bude prenesený na fotografa.
 • Všetci účastníci prehlasujú, že súhlasia a dodržia všetky hore uvedené pravidlá.

 

Certifikáty

Všetci účastníci dostanú čestné uznanie, katalóg a certifikát "World Excellent Photographers"

 

Výber

Hodnotiaca porota bude zložená s prestížnych domácich a zahraničných fotografov

Hodnotenie prebehne 30.6.2017

 

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (SFF-FIAP) , ako fotografická organizácia zastupujúca FIAP zabezpečí výber 3 autorov, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku.Prosíme autorov, aby zaslali fotografie a potrebný dokument definovaný v pravidlách na adresu lubomir.losonsky@sff-fiap.sk

Porota zložená z členov SFF-FIAP vyberie a zašle fotografie a potrebné dokumenty organizátorom výstavy.

Termín, do ktorého môžu autori zaslať fotografie je 4.5.2017

 

Exhibitions of the 5th FIAP Photo Meeting