27. FIAP Colour Biennial

FIAP a Nórska fotografická spoločnosť poriadajú:

27. FIAP Colour Biennial – bienále tlačenej fotografie

27. FIAP Colour Biennial – bienále fotografie v digitálnej forme

Podmienky účasti sú uvedené v priložených súboroch.

 

 27th FIAP COLOUR BIENNIAL – PROJECTED IMAGE SECTION 2017_INFO_061_2016_Invitation_27BPI_E
 27th FIAP COLOUR BIENNIAL – PRINT SECTION 2017 INFO_061_2016_Invitation_27BCP_E