LACÉRIA vo Viedenskom Hofburgu (od 20.11.2016)

laceriaV nedeľu dňa 20.11.2016 od 11 do 15 hod sa vo Viedenskom Hofburgu uskutoční kultúrne podujatie “40. Alt – Wiener Kulturfrühstück” – výstava obrazov s názvom LACÉRIA. Akciu organizuje“ Alt-Wiener Bund a Cooperation-Consul.org.” v spolupráci s s honorárnym kozulom Slovenskej republiky v Eisenstadte, Prof. Dr. h.c. Alfredo R. Tombor-Tinterom, v priestoroch Alt – Wiener Bundes vo Viedenskom Hofburgu

 

downoadFilePozvánka
downoadFileTlačová správa

Vernisáž 5. Bardaf International Exhibition (12.11.2016)

bardejov12112016

Na križovatke kultúr v doline Popradu

vysegrad

Projekt spolufinancovaný: International Visegrad Fund v projekte malých grantov

 

„Na križovatke kultúr v doline Popradu”

Workshop a fotografická súťaž

organizovaná prostredníctvom

Krynickie Towarzystwo Fotograficzne

a

Fotoclub „Bardaf” Bardejov, o.z

 

Cieľom súťaže je prezentovanie fotografií predstavujúcich stopy križovania vplyvov ľudí obývajúcich pohraničie poľsko – slovenské v doline rieky Poprad, ktoré je od nepamäti miestom života rôznych národností a etník.

Miešanie ich vplyvov s miestnymi politickými, hospodárskymi, spoločenskými tradíciami v oblasti svetskej či sakrálnej, v obyčajoch a architektúre atď.

Popularizácia a  prezentácia kultúrnych hodnôt pohraničia. Organizátori majú za cieľ upriamiť pohľad autorov fotografického workshopu na umelecké stvárnenie a hlbšiu analýzu koexistencie Židov, Rusínov, Rómov, Slovákov, Poliakov, Maďarov, Nemcov…na území pohraničia.

Workshop je rozdelený na dve časti – pre mládež a dospelých milovníkov fotografie.

 

Súťažné podmienky:

 1. Súťaž je otvorená. S účasťou osoby mladšej ako 18 rokov musí súhlasiť rodič, respektíve zákonný zástupca (príloha č.2).
 2. Fotografie nesmú narúšať práva tretích osôb.
 3. Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:
  • Mládež do 18 rokov, názov kategórie „M”,
  • Dospelý nad 18 rokov, názov kategórie „D”.
 4. Každý účastník môže prihlásiť do súťaže:
  • v kategórii mládež – 10 fotografií,
  • v kategórii dospelý – 4 fotografie.

 

Organizátor očakáva posielanie fotografií vo formáte JPEG, rozlišenie dlhšej strany maximálne 2400 pixelov, pri štvorcovom formáte 1800 pixelov, odporúčame 300DPI. Fotografie premenujte pred odoslaním: Priezvisko meno-Názov fotografie-kategória a číslo poradia podľa prihlášky /Príloha č. 1/ a čísla fotografie: /Nowak Jan-Slnko v údolí Popradu-M1/

 

Fotografie pošlite na e-mailovú adresu:

konkursvisegrad@gmail.com

 

 1. Ako prílohu je treba do e-mailu pripojiť Prihlášku /príloha č. 1/. Jej neodoslanie diskvalifikuje účastníka zo súťaže.
 2. Organizátori si vyhradzujú právo na bezplatné využitie všetkých fotografií v súvislosti s workshopom a fotografickou súťažou „Na križovatke kultúr v doline Popradu”.
 3. Účastník svojím podpisom v prihláške / Príloha č. 1/ osvedčuje, že sa vzdáva svojich autorských práv a prenáša ich na organizátora v rozsahu nevyhnutnom pre ich publikáciu v súvislosti s workshopom bez ohraničenia času a priestoru ako v digitálnom, tak tlačenom formáte, zároveň súhlasí s použitím osobných údajov, a to mena a priezviska, bydliska, veku a e-majlu. Ocenené fotografie a fotografie vybrané do posúťažnej publikácie sa stávajú majetkom organizátora.
 4. Práce je potrebné poslať do 29. septembra 2016.
 5. Podpísaná prihláška je zároveň potvrdením, že autor súhlasí s podmienkami organizátora.

 

 

Záverečné ustanovenia:

 1. Fotografie bude hodnotiť porota a jej výsledok je záväzný pre všetkých účastníkov.
 2. Očakáva sa priznanie týchto cien:

 

Kategória mládež:
I. cena – 150 €
II. cena – 100 €
III. cena – 50 €
3 čestné uznania – 25 €
6 medailí
5 diplomov
Kategória dospelý:
I. cena –  150 €
II. cena – 100 €
III. cena – 50 €
3 čestné uznania – 25 €
6 medailí
5 diplomov

 

 1. Informácia o výsledku súťaže bude publikovaná na stránke projektu:
  https://www.facebook.com/At-the-crossroads-of-cultures-774823585988093/timelinea na webovej stránke oraz stronie KTF Krynica Zdrój

  http://www.fotokrynica.republika.pl/

 2. Ocenené a vystavené práce budú prezentované na výstave a v posúťažnej publikácii.
 3. Informácia o termíne i mieste udelenia cien bude ohlásená na stránkach projektu.

 

Kontakt s kurátorom súťaže:

 

Alicja Przybyszowska  + 48 602352889 – Polska

alicjaprzybyszowska@interia.pl

 

Jaroslav Gutek + 421917695425 – Slovakia

bahrernitas@gmail.com

 

Súbory na stiahnutie:

plakat-na-wystawe
zaproszenie-dl-a
zaproszenie-dl-b