11. FIAP svetový pohár klubov – výzva k účasti

Slovenská Federácia Fotografov vyzýva fotokluby k účasti na 11. FIAP svetovom pohári fotoklubov.
Podmienky účasti nájdete na stránkach organizátora

K účasti je potrebné stiahnuť a vyplniť   vstupný formulár

 

Upozornenie pre žiadateľov o tituly FIAP

DontForget

Každý žiadateľ o tituly FIAP môže zaslať svoju žiadosť o tituly mailom na adresu milan.veliky@sff-fiap.sk v termíne do 31.10.2016

K žiadosti je potrebné pripojiť vyplnené formuláre, ktoré sú prístupné na stránke FIAP BOOK .

Žiadosti zaslané po tomto termíne budú vybavované až v roku 2017.