Mesačný archív: júl 2016


33. BW BIENALLE SOUL – Výsledky

FIAP oznámila výsledky 33. bienále FIAP BW v Soule. Slovenská kolekcia desiatich autorov – každý s jednou fotografiou, sa umiestnila v druhej polovici súťažného poľa, čo na prvýkrát  pri existencii Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP, nie je zlý výsledok. S rastúcim počtom členov našej novej stavovskej organizácie fotografov rastie aj […]

Share