Denný archív: 26. júna 2016


Stanovy

S T A N O V Y Občianskeho združenia Slovenská federácia fotografov, člen FIAP Článok I Základné ustanovenia   Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je dobrovoľná organizácia združujúca aktívnych tvorcov, organizátorov a záujemcov o činnosť v oblasti fotografie s pôsobnosťou na území  Slovenskej republiky. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je právnickou osobou podliehajúcou zákonom Slovenskej republiky. Vo svojej […]

Share

Slovenskí fotografi oslavovali v Nových Zámkoch

Dňa 18. júna 2016 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch stretli členovia Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP (SFF). Toto občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2015, oficiálne zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii FIAP, ktorá združuje fotografov z celého sveta, organizuje výstavy, súťaže a udeľuje fotografické tituly úspešným autorom. […]

Share