Neprehliadnite! Zmena preukazov FIAP!

Dobrý deň.

Dávam vám do pozornosti informáciu, že namiesto pána Ewalda Schmelza bol  od 1.3.2016 menovaný nový riaditeľ pre preukazy FIAP (Director of FIAP Life Card Service) pán Csaba Balasi. Nový riaditeľ začal aktívne a navrhol nový preukaz FIAP, ktorý bude niesť hologram ako bezpečnostný prvok. Každý držiteľ preukazu FIAP bude mať jednoznačné identifikačné číslo tak ako doteraz a bude tak jasná identifikácia držiteľov preukazov pri ich požiadavkách o tituly.

FIAP ponúka držiteľom preukazov FIAP vydaných v dobe od 01.01.2000 do 02.2016 výmenu starých preukazov za nové bez poplatku. Sumár žiadostí pošle Slovenská federácia fotografov FIAPu naraz za všetkých žiadateľov zo Slovenska – neposielajte sólo žiadosti do centrály FIAPu !!!

Podmienkou pre vydanie nových preukazov je dodanie podkladov pre ich  vydanie do Slovenskej federácie fotografov.

Podklady:- aktuálna kvalitná  farebná fotografia žiadateľa s neutrálnym pozadím pasového rozmeru  3:4  (3 cm šírka 4 cm výška) vo formáte  .jpg , rozlíšenie cca 600×800 pixelov pri 300 dpi.  V názve fotografie musí byť uvedené meno žiadateľa  BEZ DIAKRITIKY ! Súčasne treba vyplniť údaje v pripojenom formulári INFO 2014/778.

Vyplnený formulár a fotografiu posielajte v termíne do 30.6.2016 mailom na adresu :

milan.veliky@gmail.com

Pred odoslaním si skontrolujte všetky údaje, či spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Slovenská federácia fotografov nebude žiadateľov vyzývať na opätovné zaslanie správnych podkladov.

V prípade správne dodaných podkladov FIAP zaručuje vydanie nových preukazov do 33.kongresu FIAP, pričom tieto budú na kongrese odovzdané zástupcom FIAPu v jednotlivých štátoch, ktorí sa na kongrese zúčastnia.

formulár INFO 2014/778

Milan Veliký, AFIAP
Slovenská federácia fotografov, člen FIAP
Liaison Officer
00421 905 262 382