Zoznam kandidátov 2


electionHeader

Uverejňujeme informácie o všetkých kandidátoch. Program aj stručný životopis si môžete stiahnúť z liniek, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kandidátoch.

 1. Martin Tomáška – kandiduje na post: Tajomník SFF
  Vyjadrenie, Životopis
 2. Gabriel Grund – kandiduje na post: Podpredseda SFF
  Vyjadrenie a Životopis
 3. Ľubomír Lošonský – kandiduje na post: Predseda SFF
  Vyjadrenie, Životopis
 4. Milan Veliký – kandiduje na posty: člen Rady SFF, Liaison Officer, člen Umeleckej rady SFF
  Vyjadrenie, Životopis
 5. Jaroslav Gutek – kandiduje na post: člen Rady SFF
  Vyjadrenie a Životopis
 6. Juraj Antal – kandiduje na post: člen Revíznej komisie SFF
  Vyjadrenie a Životopis

 

Nenašli ste vašu kandidatúru na stránke? Kontaktujte nás čo najskôr!

Share

Zanechať komentár

2 myšlienky “Zoznam kandidátov

 • M. Ondko

  Vážení, nie celkom rozumiem kandidátnej listine, aj keď uznávam že je to dobrá „studnica spoznania“ jednotlivých kandidátov.
  1. Chcem pripomenúť, že podmienkou členstva je „súhlas so stanovami“, ktoré v svojom článku IV. ustanovujú práv člena, kde okrem iného v čl. 4. sa uvádza aj “ a/každý člen má právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia, voliť a byť volený do orgánov…“, to znamená, že aj člen, ktorý neprezentoval svoju kandidatúru na webovej stránke SFF. Nechápem teda prečo by som mal niekoho „Kontaktujte nás čo najskôr!“ ak návrh na jeho kandidatúru chcem predniesť až na samotnom VZ.
  2. Nerozumiem kandidatúre za „Člena umeleckej rady“. Verím, že taká rada nie je podľa platných Stanov a že ani v budúcnosti nebude zriadená. Viem si predstaviť radu venujúcu sa metodike fotografických žánrov, ale ustanoviť „Umeleckú radu“ ako orgán SFF, to sa mi zdá veľká odvaha. Pokiaľ je tento návrh vážny a myslený ako návrh podľa vopred zaslaného „Štatútu“, je treba povedať, že ten je v rozpore s platnými Stanovami, s ktorými pri podaní prihlášky musel súhlasiť každý člen.

  • lulo Autor príspevku

   Vážený pán Ondko,
   ak máte pripravenú kandidatúru budeme radi, ak nám ju zašlete a my ju tu zverejníme. Ak nemáte písomnú formu určite dostanete priestor na sneme SFF. Ako ste správne podotkli, zverejnením dávame priestor kandidátom predstaviť seba aj svoj program. Čo sa stanov týka, nový návrh stanov bol rozoslaný spolu s pozvánkou a tak isto je zverejnený na stránke http://sff-fiap.sk/expo/snem-sff-2016/. Samozrejme, že nie su platné, kým ich na sneme SFF neodsúhlasíme. Ak sa nemýlim Umelecká rada je jednou zo zmien.

   S pozdravom Ľubomír Lošonský