Výstava Serheyho Buslenka z diania na ukrajinskom Majdane (od 3.6.2016)

 

horuci januar

 


Serhey Buslenko

Serhey Buslenko
Serhey Buslenko, MFIAP, EFIAP/g, ES.FIAP, FRPS, ER.ISF sa narodil v roku 1959 v meste Rivne na Ukrajine.
V roku 1985 sa stretol s tvorivou fotografiou a odvtedy sa stala jeho láskou aj povolaním.

Od roku 1990 pracuje ako nezávislý profesionálny fotograf. Má svoj vlastný ateliér a zaoberá sa komerčnou fotografiou i voľnou tvorbou. Okrem odbornej činnosti sa pravidelne podieľa na účasti v medzinárodných súťažiach a výstavách, pri ktorých bol ocenený 228-krát, z toho 5-krát najvyššou cenou Grand Prix a 32-krát zlatou medailou. Od roku 1990 sa zúčastnil na viac ako 670 výstavách a súťažiach.

Samostatne autorsky vystavoval v Chorvátsku, Číne (3), Francúzsku, Nemecku, na Taiwane (2), v Maďarsku (2), Poľsku (3), Rumunsku (2), Bulharsku, Švajčiarsku (4), v Grécku a 18-krát sa samostatne prezentoval na Ukrajine.

Autorsky sa spolupodieľal na publikáciách Fotografická ročenka (Veľká Británia), Photo Suisse (Švajčiarsko), Foto-video (Maďarsko), Popular Photography (Čína), Fotomagazín (Nemecko), Chasseur d‘ images (Francúzsko), Фоto grafoz (Grécko), Foto (Rumunsko), DFOTO, Digital Fotograf (Ukrajina). V Bardejove Serhey Buslenko bude prezentovať reportáž Horúci január, ktorá zahŕňa fotografie plné emócií, ľudskej a občianskej spolupatričnosti pri udalostiach na MAJDANE v ukrajinskom Kyjeve v januári 2014.

33. Svetový kongres FIAP v Soule

V auguste 2016 sa v Soule, Južná Kórea, uskutoční 33. Svetový kongres organizácie FIAP. Pri tejto príležitosti poriada FIAP 33. bienále čiernobielej fotografie mladých a 33. bienále čiernobielej fotografie pre kategóriu nad 21 rokov. 33. bienále mladých bolo v Ománe (výsledky sú na stránke SFF), bienále pre kategóriu nad 21 rokov má pod patronátom The Photo Artists Society of Korea.

Podmienky účasti pre národné organizácie – členov FIAP boli FIAP-om stanovené tak, že každá národná organizácia mohla poslať kolekciu max 10-tich čiernobielych fotografií formátu 30×40 cm, pričom od jedného autora mohla byť maximálne jedna fotografia. FIAP doporučoval, aby kolekcia bola koncepčne jednotná pokiaľ ide o tému, rovnako aj realizáciu a prezentáciu.

Vedenie SFF vyzvalo všetkých svojich členov, aby sa zúčastnili tohoto bienále svojimi fotografiami. Fotografie – bez určenia témy – dodalo 16 autorov, členov SFF. Medzi dodanými fotografiami dominovala reportáž/street fotografia, fotografia krajiny , športu a portrétu.

Aby nedošlo k pochybnostiam pri výbere finálnej kolekcie pre Soul, bol pre výber fotografií požiadaný renomovaný fotograf Rudolf Lendel z Bratislavy, nečlen SFF. Ten vybral kolekciu z fotografií reportáž/street, nakoľko podľa jeho vyjadrenia najviac zodpovedala koncepčnej jednotnosti a vyváženosti. Kolekcia vybratých fotografií je priložená, autori sú uvedení v tele súboru.jpg. Fotografie boli realizované ink-jet tlačou na kvalitnej tlačiarni HPZ rada 6000 (8-farebná) fy Racional Žilina.

 

Vladimír Savčinský - Two worlds

© Vladimír Savčinský

Milan Veliký - Na prechádzke s Blekym 2

© Milan Veliký

Martin Tomáška - Glory is within your reach

© Martin Tomáška

Ľubomír Lošonský - Head photographer

© Ľubomír Lošonský

Magdaléna Koleničová - free hugs

© Magdaléna Koleničová

Juraj Brezovský - Under Arcades

© Juraj Brezovský

Jaroslav Gutek - Men In Offside

© Jaroslav Gutek

Ján Hollý - Welcome 2

© Ján Hollý

Beáta Kubíková - Stratené ilúzie

© Beáta Kubíková

Anton Hričan - Exhibition I

© Anton Hričan

 

 

Kolekcia bola odoslaná poštou do Soulu, porota bude v dňoch 30.-31. máj, výsledky budú známe 10. júna 2016, výstava bude v meste Gyeongju ( miesto konania II. časti kongresu FIAP) od 24.-28.08.2016.

Bienále bude ohodnotené cenami FIAP – Čierno-biely svetový pohár

pre najlepšiu národnú kolekciu, zlatá, strieborná, bronzová medaila FIAP pre druhú až štvrtú najlepšiu kolekciu, 6 čestných uznaní FIAP pre 5.-10. miesto. Prví autori každej národnej kolekcie dostanú čestné uznanie. Navyše, The Photo Artists Society of Korea udelí jednu zlatú, dve strieborné a tri bronzové medaily FIAP + 5 špeciálnych cien prácam mimoriadnej kvality – nezávisle od ocenení FIAPu. Každý autor môže dostať iba jednu cenu.

Držme palce našim reprezentantom! Dobré svetlo!

Milan Veliký, AFIAP
Liaison Officer

 


Rudolf Lendel

Štúdium
– Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
– 1969 – 1974 na pražskej FAMU, katedre filmového a televizného obrazu, odbor umelecká fotografia u prof. Jána Šmoka.

Od 1978 je fotografom v slobodnom povolaní. Spolupracoval s vydavateľstvami Slovart, Ikar, Obzor, Pedagogické nakladateľstvo, Osveta Martin, ako autor fotografických publikácií:
Okres Komárno, Smolenice, Vysoká pri Morave, Po stopách výtvarnej minulosti Slovenska a ako spoluautor publikácií Gazdinkám od A do Z, Domov a domácnosť, Okres Nové Zámky, Myjava, Slovensko v obrazoch, Slovensko 2002, Nová slovenská architektúra,…

Fotografuje aj pre redakcie časopisov: Línia, ARCH, Priateľ, Slovensko, Infiniti, Pekné bývanie, Nové línie… a vyhotovoval reklamné fotografie pre firmy RHE HÄNDE ENGINENERING, Velux, Haverland, Slovnaft, Slovrest, Kulla, Wemal, Fiso,…

V rokoch 1993 – 2009 pôsobil ako externý pedagóg na VŠVU v Bratislave. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a člen rady Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska.

Súčasne pôsobí ako pedagóg na SSUŠD v Bratislave. Je lektorom Stredoeurópskeho domu fotografie. Jeho fotografie sú súčasťou zbierok SNG a súkromných zberateľov.


 

Výsledky 38.FIAP Bienále fotografií mladých

FiapOK

 

Mladí slovenskí fotografi, ocenení na celoštátnom kole AMFO 2015, dosiahli výborný úspech aj na

38.FIAP Bienále fotografií mladých -Omán 2016, ktoré sa konalo pod patronátom FIAP.
Obe kolekcie (mladší aj starší), získali Čestné uznanie FIAP a v jednotlivcoch získala Nikola Kostolná (kategória mladší) Striebornú medailu FIAP.
Kolekcie na bienále do Ománu za Slovensko vyberali PhDr. Zuzana Školudová a Ing. Štefan Pirohár.

Srdečne blahoželáme!

Výstava bude od 08.08.2016 do 30.08.2016 v Ománe. Každý účastník dostane tlačený katalóg v ktorom budú uverejnené všetky ocenené fotografie
a minimálne jedna fotografia z každej kategórie z národnej kolekcie. Kolekcia sa vráti na
Slovensko po 1.9.2016 spolu s katalógmi, čestnými uznaniami a striebornou medailou. Ocenené fotografie budú
zverejnené aj na web stránke FIAPu.
Milan Veliký, AFIAP
Liaison Officer

 

downoadFile Výsledková listina – 1.časť
downoadFile Výsledková listina – 2.časť