Listiny a dekréty členov SFF

DektretNOCČlen rady SFF, Ing.Štefan Pirohár, sa stal členom poradného zboru pre amatérsku fotografiu NOC.

 

 

 

 

 


Stretnutie fotografov v Martine

V sobotu 12.03.2016 sa v dome J.C. Hronského v Martine  uskutočnilo ďalšie  stretnutie fotografov s vedením Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP. Stretnutia sa zúčastnili záujemcovia o členstvo zo stredoslovenského regiónu. V diskusii  zúčastnení podporili vznik  organizácie fotografov s otvoreným prístupom k informáciám a s právom zastupovať slovenských fotografov v medzinárodnej organizácii FIAP. Stretnutie bolo veľmi úspešné, počet členov SFF zase vzrástol, čo  dáva dobrý predpoklad pre činnosť organizácie v  budúcnosti.

Vďaka za pomoc pri organizovaní tohoto stretnutia patrí členom martinského Fotoklubu Karola Plicku na čele s vedúcim  klubu Jurajom Antalom.

Nezabudnite! Stretnutie fotografov v Martine už 12.3.2016

Pozývame vás na stretnutie záujemcov o členstvo v Slovenskej federácii fotografov.  Stretnutie sa uskutoční dňa 12.3. 2016   o 10:00 hodine v dome J. C. Hronského v Martine.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Milan Veliký, AFIAP, MZSF
0905 262 382
milan.veliky@gmail.com

Pozvanka_s