Tituly FIAP pre slovenských autorov

InfoTitulyS potešením vám oznamujeme že sme zabezpečili v spolupráci s centrálou FIAP promptné vybavenie  šiestich titulov AFIAP  a jeden titul EFIAP/b pre žiadateľov zo Slovenska ešte podľa podmienok FIAPu platných v roku 2015. Od 1.1.2016 sa podmienky pre získanie titulov FIAP sprísnili (nájdete ich na stránke FIAPu).

Súčasne boli zabezpečené preukazy FIAP pre týchto autorov s vyznačením titulu, ktorého sú nositeľom. Preukazy dostanú poštou, diplomy titulov a odznaky im budú slávnostne odovzdané pri príležitosti niektorej oficiálnej akcie poriadanej Slovenskou federáciou fotografov – člen FIAP.

Milan Veliký, AFIAP, MZSF, AZSF

podpredseda Slovenskej federácie fotografov- člen FIAP

Liaison officer