Valná hromada FIAP, 2015 Viedeň

valnaHromada

Zasadnutia valnej hromady som sa zúčastnil spolu s pani PhDr. Zuzanou Školudovou (NOC Bratislava) v hoteli Mercure, na vlastné náklady. Stretnutie začalo o 14:00. Riadil ho prezident direktoriátu Riccardo Busi a za predsedníckym stolom sedel ešte generálny sekretár Ioannis Lycouris. Pokiaľ som dobre porozumel stretnutia sa zúčastnilo 41 členských krajín (vrátane delegovaných 2 – 3 hlasov. Rokovalo sa v angličtine.

– R. Busi informoval, že  najbližší, 33. Kongres sa bude konať 22. – 26.08.2016 v Soule v Južnej Kórei, ďalej že vo februári 2016 sa bude konať Svetový pohár klubov s účasťou 197 fotoklubov.

– I. Lykouris informoval, že oficiálna kniha FIAP bude vydaná v elektronickej a elektro-akustickej podobe v anglickej a francúzskej verzii. Novým členom FIAPu sa stalo Miarmarsko.

– Správu o hospodárení podával treasurer Herbert Gmeiner (Info 005/2015)

  1. čierno/biele bienále bude v 2016 r. v Soule J. Kórea
  2. bienále – príroda – 2016 som nezachytil kde to bude
  3. bienále farebnej fotografie – 2017 bude v Nórsku

– Ewald Schmelz informoval o kartách fotografa (prerukazov). Kým v r. 2012 bolo vydaných 188 kariet, tak v r. 2015 už 1.536 ks! pri čom cena karty z 1,236 € klesla na 0,668 €, samozrejme predajná cena zostala 50,- €

– V diskusii vystúpila Dorota Kycie (Poľsko) a navrhovala iné identifikačné karty ako kreditky – viac stranové aby sa tam zmestilo viac textu a aby direktoriát dohodol voľné vstupy pre držiteľov, napr. do galérií… Neprešlo to. Tvar kreditky je praktický a voľné vstupy závisia od šikovnosti držiteľa.

– G Avanesian podotkol, že ich členovia ich už využívajú, napr. do ZOO.

– Nórsky delegát dal otázku, či spolupracujúci časopis môže byť len v printovej podobe, alebo aj v elektronickej. R. Busi potvrdil, že bude akceptovaný aj elektronický.

 

– R. Nero informoval, že v r. 2014 bolo 349 salónov z nich 117 v 32 circuitoch (232 single) v 52 krajinách. V r. 2015 bolo 245 single, 445 vrátane circuitov v 57 krajinách. Ďalej povedal že sa vytvára tzv. červená listina autorov – falzifikátorov, ktorý svoje úspešné fotografie upravujú vo fotošope a vytvárajú niekoľko variácií na jednu fotku. Hovoril o nejakom Číňanovi ktorého podozrievajú až v 150 (!) prípadov v uplynulom roku.  V r. 2014 prišlo 839 žiadostí o tituly FIAP a ešte  dal ohromujúcu informáciu : ročne sa rozdá okolo 50.000 medailí ! (nie len FIAP).

– K. Batchinsky podal krátku informáciu (má na starosti mládež) . Vyzdvihol spoluprácu s pani Školudovou a poďakoval sa jej. Na jeho návrh bola zvolená do kontrolnej komisie (v súvislosti s hospodárením).

Cez prestávku som jednal s R. Nerom. Na moju otázku že akú majú váhu ocenenia udeľované organizátorom salónov pod patronátom FIAP na prípadné ďalšie udeľovanie ocenení (AFIAP, EFIAP…) mi povedal že rovnakú ako ocenenia FIAP!. Ďalej som jednal E. Schmelzom, ktorý mi potvrdil, že držiteľom FIAP karty fotografa sa môže stať každý, kto o to požiada, komu to národná organizácia (v našom prípade SFF) potvrdí, teda nemusí byť držiteľom FIAP titulov !

Pokračovanie v rokovaní :

– N. Berlingieri informoval o vzniku FIAP Exibition Centre v Chile, ďalej hovoril o novom informačnom servise FIAP, v ktorom sa bude požadovať od členských organizácií aj spätná väzba

– L. De Francesko spomenul aj audiovizuálne aktivity. Je to iné ako u nás multimediálna kategória (AMFO), trvá 7 minút.

– V. Doberlet informoval že 23.05.2015 bolo v Negove (Slovinsko) otvorené FIAP Exhibition Centre. Kriticky sa vyslovil o tzv. circuitoch – je to podľa neho devalvácia fotografie, rovnako ako množstvo udeľovaných cien (s týmto súhlasím). Navrhoval aby boli ceny udelené len 3x FIAP, 3x PSA a 3x ocenenia organizátora aby nebolo ročne udelených tých 50.000 medailí !. Žiaľ tento jeho návrh neprešiel. Požadoval, aby pri „neprintových“ salónoch bola povinnosť organizátora vydávať tlačený katalóg. Povedal, že v Slovinsku  dobrý katalóg 21×21 cm stojí len tlač 2.000,-  €

– R. Nero podotkol, že 75 % digitálnych salónov tlačí papierové katalógy.

– N. Berlingieri podotkol že sú tri kategórie autorov ktorí chcú :

1/ dobrý katalóg

2/ dobré body

3/ dobré ceny

– G. Avanesian podotkol že podľa jeho skúseností treba 325 autorov (účastníkov), aby organizácia salónu bola na 0 (ekonomicky)

V závere sme odsúhlasili, že systém platieb v r. 2016 sa nebude meniť (výška).

– R. Bussi na záver vyjadril presvedčenie, že takéto stretnutia medzi kongresmi majú význam a že sa budeme naďalej takto stretávať

Počas večere som v rozhovore s generálnym sekretárom (J. Lykouris)  požiadal o súhlas, aby naša organizácia mohla na svoje preukazy použiť aj logo FIAP. Bez zaváhania súhlasil a podotkol, že sme národný reprezentant. Zároveň sme sa dohodli, že si to potvrdíme mailom (čo sa už medzičasom stalo).

  1. Nera som sa spýtal na to, či osoba porotcu bude nejako definovaná FIAPom. Na to mi povedal že nie, teda organizátor má v tomto ohľade voľnú ruku, je treba ale splniť dve základné podmienky : pri 3 člennej porote musí byť minimálna jeden člen poroty zo zahraničia a tiež minimálne jeden musí byť držiteľ ocenenia FIAP, pri 5 člennej porote toto číslo stúpa na dvoch. Keď som sa spýtal na to či sa chystá nejaká forma vzdelávania – výchovy porotcov povedal že to ten človek musí „mať v sebe“, ale predstavil ma Nicolásovi Berlingierimu, ktorý mi povedal že majú k dispozícii systém vzdelávania (v angličtine a španielčine) a, že keď sa rozhodneme pre takéto vzdelávanie, tak mu mám napísať.

Nové Zámky 31.12.2015                                                         Štefan Pirohár, predseda SFF